Rad sa studentima na Akademiji – Sasha Riess Elysium

Rad sa studentima na Akademiji

 Analiza tela psa 

Razvoj tehnike četkanja, češljanja i upotrebe makaza  kroz rad na lutkama
  

                               

 Uvežbavanje upotrebe makaza kroz kreiranje formi rasa pasa   

                               

 

Kupanje i Feniranje

 

Friziranje - Uvežbavanje tehnika

     

Dodela Dploma