Sertifikovani Trening Centar Sasha Riess Akademije – Sasha Riess Elysium

Sertifikovani Trening Centar Sasha Riess Akademije

 

Gruming novog doba je izazov i prednost koja je vaša poslovna prilka.  U vremenu koje dolazi i koje zahtava neke nove ideje u realizaciji projekta obuke generacije grumera koji  će biti okrenuti potrebama savremenog odnosa čoveka i njegovog najboljeg prijatelja u vremenu u kojem živimo. 

Sasha Riess Academy od januara 2020. počinje svoje kombinovane programe obuke grumera 
 Program Profesionalni Grumer  podrazumeva da je ceo tok obuke od 43 nedelje na Akademiji online, i da studenti mogu imati praktičnu nastavu u sopstvenoj režiji.
To bi značilo da možemo ponuditi izbor lokacija na kojem oni mogu da uče praktičnu nastavu i ta mesta zovemo Sertifikovamni Trening Centar Sasha Riess Akademije.
Takodje Grumer Asistent program je potpuno praktični program koji se sprovodi u Trening Centrima uz onlie  deo koji je praktično priprema za praktičnu nastavu u kraćem obliku neko za program Profesionalni Grumer ali dovolja da buduće studente upozna sa osnovnim procedurama u salonu.
 
Uslovi da se lokacija proglasi trening centorm jeste da:
1. ispunjava minimum sigurnosnih uslova za bezbedno kretanje zaposlenih, klijenata i studenta kao i da je prostor sigurno obezbedjen za boravak pasa. 
2. minimum 1. sertifikovani instruktor praktične nastave. na svakih 5 studenata koje Akademija šalje na praktičnu nastavu u isto vreme u trening centar.
3. uplata godišnje kotizacije za izdavanje sertifikata i pristupa bazi edukacije instruktora u iznosu od 25e na mesečnom nivou, za 12 meseci unapred, najkasnije do 30.08. za nastupajući školsku godinu. 
4. redovno prisustvo instruktora na edukacijama i konferencijama koje organizuje Akademija u toku kalendarske školske godine. 
veličina potrebnog prostora za jedno radno mesto po studentu je 4m2. 
Program obuke sertifikovanih instruktora Akademije počinje svakog prvog ponedeljka u mesecu,  i traje 60 dana online nastave, kako bi na vreme primili za studente koji se upisuju na program Akademije.
Jednokratnom uplatom edukativne licence za jednog člana tima od 550e za dobijate pristup platformi akademije na kojoj izučavamo tok izvodjenja praktične nastave podeljen u sekcije i potpuno je nov u odnosu na konvencionalne gruming metode i podrazumeva: 
Gruming Standard ProEdition
Obuka profesionalnih grumera i grumer asistenata
 • Nega pasa u skladu za stilom života vlasnijka
 •  Gruming Standard kupanja i feniranja pasa 
 •  Gruming Standard priprema po tipovima krzna 
 •  Gruming Standard stajling novog doba
 •  Procedure u salonu
 •  Pva pomoć i oživljavanje 
 •  Menadžment i organizacija trening centra
 •  Administracija i procedure izveštavanja o napredku studenta

Grooming Standrd HomeEdition

Obuka vlasnika pasa

 •  Pravilno održavanje psa 
 •  Kupanje, feniranje i osnovne tehnike gruminga 
 •  Osnove psihologije i ponašanja pasa 

Akademija obezbedjuje svu potrebnu dokumentaciju za kvalitetno studeiranje i praćene nastave.

 • Ugovore o upisu 
 • Protokole i plan rada
 • Izveštaje o napredku studenta 
 • Kodeks ponašanja studenata 
 • Potvrdu o odricanju odgovornosti za uspeh i rezultat studija i svu dodatnu prateću dokumentaciju. 
Cena koju plaćate Akademiji je 10% po studentu od iznosa školarine koju naplatite, jer je cena proizvoljna svim trening centirma iako Akademija može predložiti cene
Nakon što su ispunjeni svi uslovi vaš salon može biti
Sertifikovani Trening Centar Sasha Riess Akademije 
Pridruži se mreži globalne edukacije grumera:
 
Vreme je za novo doba u gruming, vreme je za Gruming Standard: pridružite nam se ŽELIM DA SE PRIJAVIM
lep pozdrav 
Saša Riess